• Gevelisolatie

  Reeds vanaf 1986 zijn medewerkers van Raadgevend Ingenieursbureau Metz B.V. betrokken bij de voorbereiding én uitvoering van gevelisolatieprojecten en hebben een ruime ervaring met de toepassing van de hierbij behorende regelgeving. Voor de uitvoering van deze projecten kunnen o.a. de volgende werkzaamheden worden aangeboden:

   

  • Het verrichten van een nader akoestisch onderzoek.
  • a Het informeren van de desbetreffende woningeigenaren en/of bewoners.
  • b Het instellen van een bouwtechnisch onderzoek naar de kwaliteit van de gevelconstructie van de woningen.
  • c Het bepalen van de huidige gevelisolatie van de belaste gevels en het beoordelen of hiermee een wettelijk vereist binnenniveau kan worden gerealiseerd in de achterliggende geluidgevoelige vertrekken.

   

  • Het bepalen van geluidwerende gevelmaatregelen.
  • d. Indien noodzakelijk het bepalen van geluidwerende voorzieningen in de gevels om een wettelijk maximaal geluidniveau in de geluidgevoelige vertrekken te realiseren.
  • e Het verzorgen van schematische gevelschetsen, op schaal 1:100, van de nieuwe gevelaanzichten.
  • f Het versturen van de isolatievoorstellen aan de woningeigenaren.
  • g Het verzorgen van een kostenraming van de voorgestelde voorzieningen volgens het toetsbedragen systeem van het ministerie van V.R.O.M.

   

  • Het aanbrengen van de geluidwerende gevelmaatregelen.
  • h Het vervaardigen van een bestek met werkomschrijving en gevel- en principe detailtekeningen ten behoeve van de bouwkundige uitvoering.
  • i Op basis van dit werkbestek verzorgen van een nader te bepalen aanbestedingsprocedure.
  • j Het beoordelen van de ingediende prijsopgave van de laagste inschrijver en het opstellen van een concept gunningadvies.

   

  • Het begeleiden en het opleveren van de bouwkundige werkzaamheden.
  • k. Het voeren van de directie en het houden van toezicht tijdens de bouwkundige uitvoering en het bouwkundig opleveren van de werkzaamheden.
  • l Het verzorgen van de financiële afwikkeling.

   

  isolatie

 • Meer informatie?

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Uw telefoonnummer (verplicht)

  Onderwerp

  Uw bericht

  [recaptcha size:compact]

  Privacy Policy